weltrackmtblidzbark19

WELTRACK MTB Maraton Lidzbark. Lidzbark Welski 26.05.2019.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

 

REGULAMIN

WELTRACK MTB Maraton Lidzbark

Lidzbark Welski 26.05.2019r.

I. Cel imprezy

 • promocja miasta i gminy Lidzbark Welski

 • promocja profesjonalnej trasy MTB - WELTRACK

 • promocja Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

 • popularyzacja kolarstwa MTB

 • popularyzacja aktywnego wypoczynku i turystyki rowerowej

 • wyłonienie zwycięzców maratonu MTB

II. Organizatorzy wyścigu

 • MOSIR Lidzbark Welski

 • Chiptiming.pl

III. Partnerzy

 • Agronaft Lidzbark

IV. Termin i miejsce zawodów

Maraton MTB zostanie rozegrany 26 maja 2019 na trasie okrężnej ze startem i metą zlokalizowaną na terenach zielonych „Małe Jeziorko” przy ulicy Garbuzy.

Start dla wszystkich kategorii godz. 11.00

Dystanse (Średni) ok. 32km – 2 rundy oraz (Długi) ok. 48km – 3 rundy.

V. Trasa maratonu

Trasę maratonu stanowi runda o długości ok. 17km. Połowa rundy to profesjonalna, sztucznie przygotowana trasa MTB – WELTRACK. Odcinki WELTRACK mają charakter trasy górskiej z twardym, szutrowo -kamienistym podłożem. Sekcje te są wymagające technicznie - pełne ciasnych zakrętów, band, muld, podjazdów i zjazdów. Podczas pokonywania odcinków WELTRACK wymagana jest maksymalna koncentracja i uwaga. Na trasie występują krótkie odcinki nawierzchni twardych (kostka, asfalt). Miejsca niebezpieczne zostaną zabezpieczone posterunkami.


 

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy http://weltrackmtblidzbark19.chiptiming.pl/

Zgłoszenia w dniu wyścigu w biurze zawodów w godz 9.00-10.30 w biurze zawodów

VI. Uczestnictwo

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni. Zawodnicy niepełnoletni mogą wystartować pod warunkiem okazania komisji sędziowskiej pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kasków rowerowych sztywnych.

Obowiązuje opłata startowa w wysokości 50 zł. uiszczana elektronicznie PayU do dnia 20.05.2019 r.

Rejestracja online zostaje zakończona z dniem 20.05.2019 r.

Osoby nie zarejestrowane online do dnia 20.05.2019 r. mogą zarejestrować się w biurze zawodów w dniu zawodów, uiszczając opłatę w wysokości 60zł – ilość zawodników zapisujących się w dniu zawodów ograniczona do 15 osób lub więcej w zależności do ilości zawodników zapisanych online - decydująca jest kolejność zgłoszeń w biurze zawodów.

Wprowadza się limit uczestników, który wynosi 135 osób.

VIII.Kategorie wiekowe

Wyścig rozegrany będzie w następujących kategoriach i dystansach:

 1. Junior(14-18lat) ŚREDNI

 2. M1(19-39lat) ŚREDNI

 3. M2(40-59lat) ŚREDNI

 4. M3(60lat+) ŚREDNI

 5. Juniorki(14-18lat) ŚREDNI

 6. K1(19-39lat) ŚREDNI

 7. K2(40lat+) ŚREDNI

 8. Junior(14-18lat) DŁUGI

 9. M1(19-39lat) DŁUGI

 10. M2(40-59lat) DŁUGI

 11. M3(60lat+) DŁUGI

 12. Juniorka(14-18lat) DŁUGI

 13. K1(19-39lat) DŁUGI

 14. K2(40lat+) DŁUGI


 

IX. Sposób przeprowadzenia wyścigu

Wyścig rozegrany zostanie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Program minutowy:

9.00 -10.30 weryfikacja uczestników
10.45 odprawa techniczna i otwarcie zawodów
11.00- start dystansu długiego- 3 okrążenia
11.05- start dystansu średniego- 2 okrążenia

Elektroniczny pomiar czasu dla wszystkich kategorii.

X.Nagrody

We wszystkich kat. puchary/statuetki za miejsca I-III

Nagroda specjalna ufundowana przez firmę RADTRACKS – 500zł – OPEN dystans DŁUGI.

Każdy zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

Nagrodzeni zostaną również najlepsza Lidzbarczanka i najlepszy Lidzbarczanin.

 

X. Postanowienia końcowe

Wyścigi odbędą się na trasie okrężnej przy ruchu otwartym! Trasa wyścigu prowadzi w większości drogami oraz ścieżkami o naturalnej nawierzchni. Podczas trwania wyścigu obowiązują przepisy kodeksu drogowego i ruch prawostronny. Na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu kołowego istnieje ryzyko pojawienia się pojazdów mechanicznych.

Na trasie występują niebezpieczne, techniczne zjazdy, na których należy zachować szczególną ostrożność. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Trasę wyścigu ze strony medycznej zabezpieczać będą 3 mobilni, zmotoryzowani ratownicy medyczni.

Dla każdego uczestnika przygotowany będzie posiłek regeneracyjny i napoje izotoniczne.

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy w kasku sztywnym. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Każdy uczestnik po przejechanym rajdzie będzie mógł skorzystać z karchera wodnego w celu umycia swojego roweru.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów lub odwołania zawodów z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zmiany terminu zawodów opłata startowa zostanie przeksięgowana na nowy termin, bądź może zostać zwrócona,

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Kontakt tel. 697943996.
Wyniki

Mężczyźni OPEN 32 km.pdf
Mężczyźni kat wiek 32 km.pdf
Kobiety OPEN 32 km.pdf
Kobiety kat wiek 32 km.pdf
Kobiety OPEN 48 km.pdf
Mężczyźni OPEN 48 km.pdf
Mężczyźni kat wiekowe 48 km.pdf
Kobiety kat wiekowe 48 km.pdf

Aktualności